Gör konsten och kulturen oss friskare?

Kunskapen om att kulturella upplevelser kan ha positiv betydelse för vår hälsa har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget. Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv.

Boken släpps 11 november 2015 och finns i en boklåda nära dig.

Boklådor, bibliotek m.fl. kan beställa boken direkt från förlaget: info @ tolvnitton.se

Beställ direkt från Kultur & Folkhälsa

Vi önskar att Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik får så stor spridning som möjligt varför vi erbjuder ett specialpris vid beställning direkt från vår hemsida. För frågor om boken kontakta oss gärna.

Följ länken nedan för att komma till beställningsformuläret.

Beställ boken här
»Ett samhälle som inte investerar i konst och kulturaktiviteter blir fort ett fattigt samhälle«

—Folkhälsoprofessor Steinar Krokstad vid Norges teknisknaturvitenskapelige universitet

Kontakta oss gärna!

»Antologin Kultur & Folkhälsa är inget högtidstal. Det är en enkel och begriplig handbok som med rättframhet och underbyggd evidens styrker det vi vet eller borde veta – konstens förmåga att påverka. Boken talar inte för konstens användbarhet eller försöker hålla konsten under armarna. Den meddelar istället oss något så viktigt som att de medicinska landvinningarna har kommit så långt att man förstår mer om och faktiskt kan mäta hur konst och kultur kan påverka positivt i olika medicinska tillstånd. Det är en spännande bok – för många i olika professioner men också för dem som i olika avseenden finns bredvid och runtomkring«

—Kerstin Brunnberg, journalist, tf Överintendent ArkDes Statens centrum för arkitektur och design, fd styrelseordförande Statens Kulturråd

»Kultur är livet – från vaggan till graven möts vi av olika kulturyttringar som berör oss. Kultur kan ge människor styrka att påverka sina liv – vilket sannolikt är avgörande för hälsan«

—Kulturrådets hemsida

Beställa från förlaget

Boklådor, bibliotek m.fl. kan beställa boken direkt från förlaget. Följ länken nedan för kontakt med
Tolvnitton Förlag.
Kontakta Oss