Christer Hogstedt

MarumporträttChrister Hogstedt är läkare med specialitet inom arbetsmedicin och har huvudsakligen forskat om sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och olika sjukdomar men också inom socialmedicin och folkhälsa. Han arbetade två år på Serafimerlasarettet, sju år på yrkesmedicin i Örebro och disputerade i Linköping på en avhandling om hjärtsjuklighet bland dynamitarbetare 1980. Han blev professor vid Arbetsmiljöinstitutet 1982 kombinerat med klinikchefskap för yrkesmedicinska kliniken på Karolinska sjukhuset fram till 2001 och sedan forskningschef vid Statens folkhälsoinstitut 2001-2006.

Christer Hogstedt hade ett tidigt teaterintresse och prövade skådespelarbanan men valde att istället bli läkare. Intresset för kulturens samband med hälsa har legat nära till hands och de forskningsmetoder som används inom folk- och arbetshälsoforskningen lämpar sig väl för studiet av dessa samband. CH har också varit aktiv i det nationella folkhälsostrategiska arbetet och där kunnat stödja kulturens betydelse. Deltagandet i arrangerandet av seminarieserien som är grunden för denna antologi var därför naturligt.