Eva Bojner Horwitz

Eva Bojner HorwitzEva Bojner Horwitz är medicine doktor, kulturhälsoforskare och utbildningsansvarig vid Center for Social Sustainability (CSS) vid Karolinska Institutet, knuten till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.

Eva handleder doktorander, har författat ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker däribland ”Kultur för hälsans skull”, ”Må bättre med musik” samt är ansvarig redaktör för ”Kulturhälsoboxen”, en samlad bokserie med sex olika skrifter som vardera representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, teater, film, bild och stillhet.

Eva har i sin forskning tittat på kulturaktiviteters fysiologiska, biologiska och emotionella effekter på kroppen och samhällskroppen, utvecklat mätmetoder på basis av visuell perception däribland en videotolkningsmetod och en självbildsteckningsmetod. Eva initierade tillsammans med Töres Theorell och Walter Osika forskningsprojektet ”Kulturpaletten på vårdcentraler” vilket resulterat i  paketering och systematisering av kulturaktiviteter för att skapa hållbarhet inom vårdsystem. Eva startade ”Den helande teatern” i samarbete med skådespelare Marie Göranzon 2005 och använder kulturaktiviteter i både klinik och forskning med fokus på emotionell reglering och känslohjärnan.

Eva är en av medgrundarna till ”Center for Social Sustainability” (CSS) på Karolinska Institutet där empati, tillit och medkänslofrågor ligger i fokus. Förutom nationella uppdrag har Eva samarbeten med olika internationella forskargrupper, Nordiska ministerrådet samt sitter med i olika styrelser.

Nyckelord för forskarsamverkan: Alexithymia, Contemplative Inquiry, Compassionate Entrepreneurship, Creative Achievement, Cultural Health Activities, Embodiment, Emotional Learning, Emotional regulation, First Person Perspective, Nature Related Activities, Social Sustainability, Stress Related Disorders and Trust.

Länk till kulturhalsoboxen

Länk till digital utbildning