Innehåll och Författare i antologin

Kultur_halsa_siluettbanner_DIGITAL 

Kulturens insats för hållbar folkhälsa. Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén och Töres Theorell

Kultur och folkhälsa – vilka samband ser vi? Töres Theorell och Fredrik Ullèn

Kulturdeltakelse og folkehelse – teori og forskning. Steinar Krokstad

Psykofysiologiska samband mellan kulturella aktiviteter och folkhälsa. Töres Theorell

Hade jag inte haft Schopenhauer hade jag ta mig fan gått och dränkt mig”– om kultur och hälsa i Norrland. Urban Janlert

Kultur och hälsa är livskvalitet. Tua Stenström, Nina Frid och Benny Marcel

Kulturens biologiska effekter. Gunnar Bjursell

SBU – Nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. Charlotte Hall

Kulturarv som resurs i folkhälsoarbete. Sara Grut och Anna Hansen

Stress och utmattning hos patienter och vårdgivare. Walter Osika

Hållbarhetstestning och implementering av kulturaktiviteter – forskarsamhällets roll. Eva Bojner Horwitz, Walter Osika och Töres Theorell

Konst och välmående i vårdmiljö, Emma Westerlund

Tree Theme Method® för att skapa sin berättelse. Birgitta Gunnarsson

Life Filming. Annica Sjölander och Linda Sternö

Hälsofrämjande processer och mekanismer i bildterapeutiska grupper. Mimmu Rankanen

Estemetik – estetik, emotion och etik i ledarskap. Julia Romanowska

Kultur i vårdutbildningar. Britt Maj Wikström

Musik och folkesundhed – en ny dansk undersögelse. Lars Ole Bonde och Ola Ekholm

Körsång och hjärtvariabilitet. Rickard Åström och Björn Vickhoff

Sångens betydelse för barn och unga. Gunnel Fagius

Den sjungande trappuppgången. Essä av Lena Ekman Frisk

I afton dans. Bengt Starrin

Vi slår på trummor inte på varann! Anna Karin Fogelqvist och Marika Yamoun

Dans som skydd mot psykisk ohälsa. Anna Duberg och Jill Taube

Mind and body exercises (MBE) – tvärsnittsanalyser. Lina Rådmark

Blir vi smartare av musik? – en kritisk analys av forskningsläget. Fredrik Ullén

Varför har inte fler studier publicerats? Reflektioner efter seminarieserien om kultur för folkhälsan. Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén och Töres Theorell