Pelle Wistén

Pelle Wisten_färgInitiativtagare till seminarieserien Kulturen – en viktig insats för hållbar folkhälsa.

Arbetar som projektledare, producent och regissör sedan mer än 40 år.

Wistén Kulturproduktion
Lövåsvägen 21
167 33 BROMMA
E-post: pelle@wisten.se
Mobil: 070-581 84 83