Stort tack till alla som gjort seminarieserien Kulturen en viktig insats för hållbar folkhälsa och forskningsantologin Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik möjlig!