Töres Theorell

Axel och TöresTöres Theorell är läkare med specialitet i invärtesmedicin och socialmedicin. Töres har vuxit upp i en familj med starka musiktraditioner och har själv sysslat som amatör med musikutövning. Han har efter läkarlegitimationen 1967 arbetat som kliniker på Serafimerlasarettet i 11 år och som socialmedicinare i två år. Han disputerade 1971 på en avhandling som handlade om livshändelser före hjärtinfarkt. Sedan 1980 har han varit stressforskare och särskilt intresserat sig för stress i arbetet. Under åren 1995-2006 var han chef för Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin och samtidigt professor vid Karolinska Institutet. Sedan mitten av 1980-talet har han tillsammans med medarbetare gjort många studier av sambanden mellan kulturaktiviteter och hälsa. Flera av dessa har varit upplagda som “kontrollerade studier”.

Han har skrivit många artiklar och flera böcker, bl a:
Noter om Musik och Hälsa, Karolinska Inst Univ Press, Stockholm 2009