Seminarium på

Linköpings Konsert & Kongress

Söndagen den 18 september kl. 09:30–15:30
Ett kostnadsfritt seminarium om musikens betydelse för barn och ungas utveckling.
Kunskapen om att kulturella upplevelser kan ha positiv betydelse för barn och ungas utveckling har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget och begränsade forkningsinsatser.

Läs mer här…

 

Anmälan

»Ett samhälle som inte investerar i konst och kulturaktiviteter blir fort ett fattigt samhälle«

— Folkhälsoprofessor Steinar Krokstad

Antologin presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. Översikter av den nationella och internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring sambandet mellan kulturaktiviteter och hälsa i den yrkesarbetande befolkningen och hos de äldre. 28 högaktuella artiklar!

Tolvnitton Förlag i samarbete med Projektet Kulturen en viktig insats för hållbar folkhälsa ger ut ny forskningsantologi.

Antologin innehåller översikter av den internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring sambandet mellan kulturaktiviteter och hälsa i den yrkesarbetande befolkningen och hos de äldre.  Den innehåller också sammanställningar av hur kulturaktiviteter kan påverka oss biologiskt. Dessutom innehåller boken många exempel på framgångsrika kultursatsningar vars hälsoeffekter har kartlagts bl.a. Den sjungande trappuppgången, Vi slår på trummor inte på varandra, I afton dans, Kulturpaletten, Estetik, emotion och etik i ledarskap.

Antologin ger en överblick av vad som händer med hormoner, immunsystem och hjärtkärlsystem och inne i hjärnan när vi ser bilder, dansar eller lyssnar på eller utför musik. Men de långsiktiga effekterna på folkhälsan har varit svårare att belysa. Slutsatsen blir att kunskapen om vad slags kultur som hjälper för vilka grupper och i vilka situationer måste öka liksom vad som kan skada.

Särskilt angeläget är att integrera kulturaktiviteterna så långt som möjligt i det dagliga livet, på arbetsplatsen och i samhällslivet och att utvärdera hälsoeffekterna av sådana interventioner, säger redaktörerna, som vidare föreslår, att ett av forskningsråden får i uppdrag att ta fram ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram kring kulturens effekter på  folkhälsan.

Projektet Kultur & Folkhälsa har genomförts av kulturproducent Pelle Wistén, professor Christer Hogstedt, f.d. forskningschef vid Statens folkhälsoinstitut, professor emeritus Töres Theorell, f.d. chef för Institutet för Psykosocial Medicin), Stockholms Universitet och Karolinska Institutet och doktor Eva Bojner Horwitz, medicine doktor, kulturhälsoforskare knuten till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet samt medgrundare och styrgruppsledamot vid Centrum för social hållbarhet (CSS) Karolinska Institutet.

Huvudman för seminarieserien är Kulturens Bildningsverksamhet. Medarrangör är 1,6 och 2,6 miljonerklubben.

Antologin Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik utgiven på Tolvnitton Förlag, 2015, har medfinansierats av Postkodlotteriets kulturstiftelse, 1,6 och 2,6 miljonerklubben och Centrum för social hållbarhet på Karolinska Institutet.