Amare – att älska. Amatör – den som älskar det den gör och den som gör det den älskar!

Finns det något annat ord vars positiva innebörd blivit så missbrukat? Som i stället för sin egentliga betydelse används för att beskriva att något blivit dåligt gjort. ”Det var amatörmässigt utfört” underförstått att amatörer inte kan utföra ett arbete med samma kvalitet som en professionell. Kvalité handlar väl ändå om hur VÄL något är utfört? Inte om man får betalt eller ej? Ordet amatör betecknar endast i vilken grad man lever av sin konst, om man har det som yrke eller inte. Samma grund – lusten att skapa och förmedla eller berätta det man skapat – men med skillnaden att amatören väljer fritt och frivilligt vad, hur och när han eller hon vill skapa medan den professionella måste skapa för sitt levebröd. Amatören offrar sin fria tid, proffset ägnar sin arbetstid. Jag tror det är viktigt att skapa förståelse mellan de bådas sätt att arbeta kreativt och se det som en möjlighet om berikar vårt kulturliv, inte ett problem. Det är upp till var och en att välja sin väg och bli respekterad för det.

Amatörteatern, där jag mest varit verksam, är en spjutspets för konstnärligt nyskapande genom sina självständiga konstnärliga uttryck. Den är en del av den folkliga kulturen som riktar sig till alla åldrar, både som deltagare och publik och som utmanar med djärva konstnärliga experiment och tydliga konstnärliga idéer.

Vi måste ta ett steg tillbaka och diskutera vilka positiva effekter kulturella aktiviteter har och vilken kunskap samhället behöver för att amatörteatern och det folkliga kulturlivet ska få fortsätta att utvecklas.

Hässelby den 2 oktober 2019