Tänk att det som för många, många år sedan började som en lekfull hobby så småningom blev mitt yrke. I mer är femtio år som skådespelare, regissör och konstnärlig ledare har jag fått uppleva hur kärleken och lusten till teater, dans och musik fått människor att växa och utvecklas i konstnärliga processer. Förutom regiuppdragen arbetar jag fortfarande även som projektledare och kulturproducent men det är på teatern jag har mitt hjärta.

Jag talar ofta och gärna om hur viktigt det är för unga människor att få möjlighet att delta i kreativa processer, att kulturverksamhet i olika former är en viktig del i deras vardag. Teaterrummet är en fri plats där vi kan pröva och våga, använda vår fantasi, mod och kreativitet, känna empati, förtroende och tillit. Att få möjligheten att utvecklas tillsammans i en kreativ process, i ett nära socialt sammanhang mot ett tydligt mål och där alla är lika viktiga gör teaterprocessen speciell. I många uppdrag som regissör i dramatiska produktioner, komedier, musikaler och farser med många olika ensembler har jag kunnat dela med mig av min passion för skapandets kraft och fått väldigt mycket tillbaka från alla jag jobbat med.

Förutom alla regiuppdrag i Stockholm, Eskilstuna, Uppsala, Sala och Bollnäs har jag arbetat som projektledare, kulturproducent, arrangörskonsulent för Riksteatern i Sörmland och Stockholm, projektledare för Akta Huvudet – ett nationellt projekt mot våld bland unga finansierat av Allmänna Arvsfonden, producent för seminarieserien ”Kultur – en viktig insats för hållbar folkhälsa” tillsammans med drygt trettio av nordens forskare inom området samt en av redaktörerna för den efterföljande antologin Kultur och Hälsa. Producent för seminariet ”Musikens betydelse för barn och unga” i Linköping.

Under åren 1990 – 2000 arbetade jag som sektionschef för teater, dans och musik på Studiefrämjandet i Stockholm. Som Studiefrämjandets representant var jag ledamot av Amatörteaterns (ATR) förbundsstyrelse under 90-talet. De senaste 20 åren har jag frilansat via min enskilda firma Wistén Kulturproduktion.