”De enda människorna för mig
är de galna,
de som är galna i livet,
galna i att prata,
galna i att bli räddade,
hängivna i allting samtidigt,
de som aldrig gäspar
eller säger vardagliga saker,
utan brinner, brinner, brinner
som ett sagolikt fyrverkeri”
Jack Kerouac

logo wisten kulturproduktion

För kulturarrangörer – föreläsning alt. workshop

När? Var? Hur?

En inblick i planering och arbete innan, under och efter arrangemanget.

Projektansökningar och budget

Hur skriver jag? Disposition. Till vilka?

Ansökningsbudget

Avtal och kontrakt

Skillnader mellan olika producenter; Institutioner, fria grupper, enskilda artister, danskompanier

Marknadsföring och publikarbete ROP

En marknadsföring som alltid når precis de man har tänkt sig och ett publikarbete som är riktat, oväntat och personligt

Arbetsplan inför ett evenemang

Genomgång av checklista innan, under och efter evenemanget

Vad är socialt bokslut?

Hur vi kan bli bättre på att visa på allt vi gör

Kulturarrangörens struktur

Diskussion om hur vi kan behålla lusten och engagemanget i styrelsen och föreningsarbetet.

Tid:                                    kl. 10.00 – 16.00 en eller två dagar
Plats:                                 enligt överenskommelse
Pris:                                   enligt överenskommelse
Kursledare:                     Pelle Wistén, kulturproducent, projektledare och regissör
Info:                                   070-581 84 83
E-post:                              pelle@wisten.se
Adress:                             Kattfotsbacken 32, 165 73 Hässelby
logo wisten kulturproduktion

För regissörer inom amatörteatern – från kollationering till premiär

Föreläsning alt 2 dagars workshop

Du får tillgång till de nödvändiga verktygen för att kunna planera och regissera en teaterproduktion

1. Audition

  2. Den konstnärliga och sociala arbetsprocessen

  3 Hinner vi bli klara? – planering, tidsplan och repetitionsschema

  4. Manusbearbetning, scenindelning och scenerier

  5. Att se alla – regissör, instruktör och vägvisare

  6. Förtroende och tillit – regissörens arbete med skådespelare

  7. Rollgestaltning

  8. Improvisation

  9 Röst och rörelse – olika uttrycksmöjligheter

10. Koreografins betydelse

11. Rytm, tempo och timing

12. Kostym och smink

13. Dekor, ljus och ljud

14. Flera generationer på scen

15. Arbetet bakom scen

16. Efter premiären

Tid:                                   kl. 10.00 – 16.00 en eller två dagar
Plats:                                 enligt överenskommelse
Pris:                                   enligt överenskommelse
Kursledare:                     Pelle Wistén, kulturproducent, projektledare och regissör
Info:                                   070-581 84 83
E-post:                              pelle@wisten.se
Adress:                             Kattfotsbacken 32, 165 73 Hässelby
logo wisten kulturproduktion

För blivande eller verksamma projektledare eller kulturproducenter

Heldagsseminarium, helgworkshop eller veckokurs för orädda personer, fyllda av idéer, visioner och med djupt engagemang i samhälls- och kulturfrågor! Kursens syfte är att ge deltagarna en stabil plattform att stå på för att leda och arbeta i kulturprojekt eller söka sig vidare till längre projektledarutbildningar inom kulturområdet.

  1. Produktionsplanering

  2. Tidsplan

  3. Projektbeskrivning och ansökningar

  4. Budget och ekonomi

  5. Marknadsföringsplan och Publikarbete ROP

  6. Checklista.

  7. Avtal och kontrakt

  8. Roll, arbete och ansvar

  9. Visioner och mål

10. Ledarskap

11. Dagbok och lägesrapporter

12. Dokumentation och utvärdering

Tid:                                    Heldagsseminarium, helg- eller veckokurs
Plats:                                 enligt överenskommelse
Pris:                                   enligt överenskommelse
Kursledare:                     Pelle Wistén, projektledare och regissör
Info:                                   070-581 84 83  pelle@wisten.se
Adress:                             Kattfotsbacken 32, 165 73
Hässelby